Categorieën
Blogs

Brave burger

|

Inleiding

Onlangs stond ik een cliënt bij die werd verdacht van openlijke geweldpleging. Mijn cliënt bevond zich in een grote groep vrienden bij de McDonald’s. Hij wilde een hamburger bestellen en liep naar de ingang van de McDonald’s. Op het moment dat hij naar de McDonald’s liep, werd een persoon vlak voor zijn neus geslagen. Cliënt stopte en hij riep: “stop hiermee”, stapte in zijn auto en reed samen met twee vrienden weg. Hij wilde niets met het geweld te maken hebben.

Door het Openbaar Ministerie werd cliënt vervolgd wegens openlijke geweldpleging. De officier van justitie stelde zich op het standpunt dat cliënt een aandeel had in het geweld. Zijn aandeel bestond volgens de officier van justitie uit het fanatiek aanmoedigen van het geweld. Op camerabeelden zou te zien zijn dat cliënt iets richting het slachtoffer en de personen riep en dat hij daarbij boos keek. Het slachtoffer gaf aan dat meerdere mensen het geweld hebben aangemoedigd. 

Ik heb bepleit dat mijn cliënt moest worden vrijgesproken. Mijn cliënt was enkel ter plaatse om een hamburger te bestellen. Hij wilde het geweld stoppen en riep op zeer indringende wijze dat het geweld moest stoppen. Hij heeft geen bijdrage geleverd aan het geweld en is meteen vertrokken. Het ontmoedigen van geweld is mijns inziens geen bijdrage aan het geweld. Cliënt is door de politierechter uiteindelijk vrijgesproken wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. Cliënt was een brave burger.

Openlijke geweldpleging

Openlijke geweldpleging is strafbaar gesteld in artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht. Onder openlijke geweldpleging wordt verstaan het openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen. Voor een bewezenverklaring van openlijk geweld is in de eerste plaats vereist dat het geweld openlijk moet hebben plaatsgevonden. Hierbij kunt u denken aan geweld op straat of in gebouwen die openbaar zijn voor publiek.

In de tweede plaats is vereist dat het geweld in vereniging is gepleegd. Er moeten meerdere mensen betrokken zijn bij het geweld en de betrokkenen moeten een wezenlijke / significante bijdrage aan het geweld hebben geleverd. Bij zo’n wezenlijke / significantie bijdrage kunt u denken aan het zelf plegen van geweld, het gebruikmaken van hulpmiddelen of het fanatiek aanmoedigen van het geweld. De band tussen de betrokkenen hoeft niet hecht te zijn. Wel moet worden bewezen dat de betrokkenen ook opzet hadden op het samen plegen van geweld.

In de derde plaats is vereist dat het geweld heeft plaatsgevonden tegen personen of goederen. Ten onrechte wordt wel eens gedacht dat enkel sprake kan zijn van openlijke geweldpleging wanneer geweld is uitgeoefend jegens personen. Ook geweld tegen goederen kan onder bepaalde omstandigheden strafbaar zijn op grond van artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht.

Verdacht van openlijke geweldpleging?

Wordt u als verdachte van openlijke geweldpleging gehoord door de politie of moet u als verdachte verschijnen voor de rechter of officier van justitie? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij kunnen u voorafgaand aan het verhoor adviseren, u bijstaan tijdens het verhoor, het dossier kritisch bestuderen en u bijstaan ter zitting.

Deel deze pagina

Door Mr. Wilke Koopmans

Strafrecht Advocaat