Categorieën
Blogs

Rijden onder invloed: een onderzoek naar de rijgeschiktheid door het CBR

|

Wanneer de politie vermoedt dat u onder invloed van alcohol of drugs heeft gereden, kan een mededeling worden gedaan aan het CBR. De gevolgen hiervan kunnen enorm zijn. In deze blog leg ik de procedure en de mogelijke gevolgen uit.
Het CBR kan onder bepaalde voorwaarden besluiten dat u moet meewerken aan een onderzoek naar uw rijgeschiktheid. Niet alleen zijn de kosten van zo’n onderzoek erg hoog. Ook kan het gevolg zijn dat u een hele lange tijd geen motorvoertuig meer mag besturen. U mag wel op een bromfiets rijden.

Wanneer mag het CBR aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen?

Het CBR mag niet in alle gevallen een onderzoek opleggen! In artikel 23 lid 1 van het Reglement Rijvaardigheid en Rijgeschiktheid staan de gevallen genoemd waarin een onderzoek kan worden opgelegd.

Wanneer sprake is van 785 Ugl of hoger;
Wanneer bij u als beginnend bestuurder sprake is van 570 Ugl of hoger;
Wanneer binnen vijf jaar tenminste drie keer een proces-verbaal is opgemaakt door de politie wegens het vermoeden van het rijden onder invloed. Hierbij moet in ieder geval dan sprake zijn van:
Eén keer 220 Ugl of hoger. Als beginnend bestuurder ligt deze grens op 88 Ugl,
of;
Eén weigering om mee te werken aan een onderzoek naar het alcoholgebruik;
Wanneer u niet meer in aanmerking zou komen voor een (lichte) educatieve maatregel alcohol en verkeer (een
cursus);
Wanneer tegen u een proces-verbaal is opgemaakt wegens verdenking van het rijden onder invloed van drugs of wegens het weigeren van medewerking aan een bloedonderzoek. In dit laatste geval moet de politie motiveren waarom zij vermoeden dat u heeft gereden onder invloed van drugs.


Procedure
Hoe verloopt de procedure van het onderzoek?

U ontvangt allereerst een besluit van het CBR waarin staat dat u moet meewerken aan een onderzoek. Hiertegen kunt u binnen zes weken in bezwaar. Ook krijgt u van het CBR twee facturen. Eén factuur voor de zogeheten “opleggingskosten” en één factuur voor de kosten van het onderzoek.
Vervolgens krijgt u bericht dat u een afspraak kunt maken met een psychiater. U ondergaat een psychiatrisch onderzoek, een lichamelijk onderzoek, een bloedonderzoek en in voorkomende gevallen een urineonderzoek.

Hierna stuurt de psychiater u het verslag in concept toe. U kunt aangeven of u gebruik wenst te maken van het correctierecht en/of het blokkeringsrecht. U heeft het recht om feitelijke onjuistheden aan te geven. Dit betreft het zogeheten correctierecht. Wanneer u gebruikmaakt van het blokkeringsrecht dan stuurt de psychiater het verslag niet naar het CBR. Let op: het CBR zal bij gebruik van het blokkeringsrecht uw rijbewijs ongeldig verklaren of weigeren een Verklaring van geschiktheid af te geven.
Wanneer u geen gebruikmaakt van het blokkeringsrecht, dan stuurt de psychiater het verslag naar het CBR. U krijgt vervolgens een brief van het CBR waarin staat beschreven of zij u wel of niet ongeschikt willen verklaren. Wanneer zij voornemens zijn u ongeschikt te verklaren, dan kunt u binnen twee weken aangeven of u een tweede onderzoek wenst. De kosten van dit tweede onderzoek komen wederom voor uw rekening. Indien u geen tweede onderzoek wenst, dan neemt het CBR een besluit op basis van het eerste onderzoek.

Uitslag van het onderzoek
Aan de hand van het verslag van de psychiater neemt het CBR een besluit over uw rijgeschiktheid. Wanneer het CBR besluit dat u geschikt bent om te rijden, dan mag u weer deelnemen aan het verkeer.
Wanneer het CBR vindt dat u niet geschikt bent om te rijden dan geldt het volgende:

Heeft de psychiater in het verslag een datum genoemd waarop u volgens de psychiater zou zijn gestopt met alcohol- of drugsmisbruik? Dan geldt dat u een jaar na die “stopdatum” een zogeheten Gezondheidsverklaringsprocedure kunt starten.

Heeft de psychiater in het verslag geen “stopdatum” genoemd? Dan kunt u een jaar na de datum van het besluit van het CBR een Gezondheidsverklaringsprocedure starten.

Verschil met het strafrecht
Wanneer uw rijbewijs strafrechtelijk wordt ingevorderd door de politie en wordt verstuurd naar het CVOM (openbaar ministerie), dan kunt u zich wenden tot de officier van justitie met het verzoek uw rijbewijs aan u terug te geven. Hierbij spelen uw persoonlijke omstandigheden een grote rol. Wanneer de officier van justitie teruggave van uw rijbewijs weigert, is het mogelijk vervolgens een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. Kortom: strafrechtelijk zijn er voldoende rechtsingangen om uw rijbewijs na de invordering door de politie zo spoedig mogelijk weer terug te krijgen!

Het bestuursrechtelijke traject van het CBR biedt helaas geen adequate rechtsingang om uw rijbewijs zo spoedig mogelijk weer in uw bezit te krijgen. Wanneer het CBR om de hoek komt kijken bent u gebonden aan langdurige bezwaar- en beroepsprocedures. Een uitspraak van een strafrechter heeft helaas geen invloed op de procedure van het CBR. Dit resulteert er vaak in dat u langdurig niet mag rijden en eerst moet wachten op de uitslag van het onderzoek.

Advies
Heeft u een brief ontvangen van het CBR waarin staat dat u moet meewerken aan een onderzoek naar uw rijgeschiktheid? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij kunnen allereerst beoordelen of het CBR überhaupt bevoegd is om aan u een onderzoek op te leggen. Wij kunnen dit kritisch voor u bekijken en u bijstaan in de bezwaarprocedure.

Is het CBR wel bevoegd om aan u een onderzoek op te leggen, dan is een goede voorbereiding van het onderzoek van essentieel belang. Wij kunnen het onderzoek samen met u voorbereiden. Wij beschikken over vragen die de psychiater aan u gaat stellen en kunnen ervoor zorgen dat u goed voorbereid bent en niet voor verrassingen komt te staan. Mocht u ongeschikt worden verklaard, dan zijn wij er voor u om met u te bekijken in hoeverre er juridische gronden zijn om in bezwaar te gaan.

Deel deze pagina

Door Mr. Wilke Koopmans

Strafrecht Advocaat