CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)

|

Het centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen verleent burgers een vergunning om gemotoriseerde voertuigen te mogen besturen. Wanneer u onder invloed heeft gereden of een te forse snelheidsovertreding heeft begaan kan het CBR verschillende maatregelen opleggen die van invloed zijn op de geldigheid van het rijbewijs.

Het CBR kan een (gedrags)cursus en een onderzoek naar de geschiktheid opleggen. Tegen deze beslissingen kunt u bezwaar maken. Wij kunnen u hierin bijstaan.

CBR in verhouding tot uitspraak van de strafrechter

De beslissingen die door het CBR genomen worden staan geheel los van wat er in een strafzaak aan de orde is gekomen of wat er door een strafrechter is beslist. Dit heeft te maken met het feit dat de CBR-kwestie een bestuursrechtelijk traject behelst en de strafzaak loopt via het strafrecht. Dit zijn twee gescheiden rechtsgebieden. Zelfs als u in de strafzaak wordt vrijgesproken of geen ontzegging van de rijbevoegdheid wordt opgelegd, kan het CBR uw rijbewijs schorsen of ongeldig verklaren. Het is altijd verstandig contact met ons op te nemen wanneer u een brief van het CBR ontvangt. De CBR procedures zijn ingewikkeld en kunnen grote gevolgen hebben voor de geldigheid van uw rijbewijs. Neem tijdig met ons contact op wanneer u post van he CBR ontvangt.