Kosten

|

De strafrechtadvocaten van Maartje Schaap strafrechtadvocaten vinden dat een ieder recht heeft op de beste verdediging. De hoogte van uw inkomen mag hier niet aan in de weg staan. Om die reden staan wij onze cliënten daarom zowel bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand (“pro deo”) als op betalende basis. Voor verzekerden bij (bepaalde) rechtsbijstandsverzekeraars kunnen wij tegen gereduceerd tarief bijstand verlenen.

Gefinancierde rechtsbijstand

Iedereen in Nederland die rechtsbijstand nodig heeft, maar het wellicht niet kan betalen, heeft recht op een bijdrage in de kosten. Dit noemen we gesubsidieerde rechtsbijstand. Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand. De overheid helpt u dan met het financieren van de advocaatkosten.

Voor meer informatie over de hoogte van uw eigen bijdrage verwijs ik u graag naar de website: Eigen bijdrage (rechtsbijstand.nl)

De Raad voor Rechtsbijstand betaalt een deel van de kosten van de advocaat. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, betaalt u wel een eigen bijdrage. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer eigen bijdrage u moet betalen. Aan gesubsidieerde rechtsbijstand zijn voorwaarden verbonden. Indien u een uitkering ontvangt, heeft u tevens recht op bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage die wordt opgelegd. Dit betekent dat de staat tevens de eigen bijdrage voor u betaalt.

Betalend

Indien uw inkomen de grenzen van de gefinancierde rechtsbijstand overschrijdt, zult u de advocaatkosten per uur of tegen een overeengekomen bedrag moeten betalen. Hierover kunt u met de behandelend advocaat afspraken maken.

Rechtsbijstandverzekeraar

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, worden de advocaatkosten in sommige gevallen gedekt. Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Vrijspraak/sepot

Indien de zaak eindigt in een vrijspraak of sepot, kunnen onze strafrechtadvocaten een verzoek indienen om de door u gemaakte kosten vergoed te krijgen. U krijgt dan uw advocaatkosten terug!

kosten strafrechtadvocaten Schaap


CONTACTGEGEVENS


Maartje Schaap Strafrechtadvocaten

Nieuwe Boteringestraat 5

9712 PE Groningen

Telefoon: 050 31 81 344

Fax: 050 31 24 918

info@maartjeschaapstrafrecht.nl

kosten strafrechtadvocaten Schaap


POSTADRES


Postbus 1572

9701 BN Groningen