Strafrecht

|

Iedere burger dient zich te houden aan de regels zoals die in de wet staan omschreven. Wie zich niet aan deze regels houdt, pleegt een strafbaar feit en komt in aanraking met het strafrecht: het rechtsgebied dat zich bezighoudt met strafbare feiten.

Wanneer u een strafbaar feit heeft gepleegd, zult u hiervoor worden gestraft. Hoe zwaar deze straf zal zijn, hangt af van de aard en de ernst van het delict. Strafbare feiten kunnen worden onderverdeeld in twee categorie├źn: misdrijven (zware delicten) en overtredingen (lichte delicten). Zwaardere delicten worden vanzelfsprekend ook zwaarder bestraft.

Verdacht van een strafbaar feit?

Wanneer u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit, krijgt u allereerst te maken met de politie en het Openbaar Ministerie. Zij doen onderzoek naar het gepleegde feit en naar u als verdachte. De officier van justitie leidt dit onderzoek en beslist of en wanneer uw zaak voor de rechter komt. Als dit het geval is, ontvangt u van het Openbaar Ministerie een dagvaarding. Hierin wordt in juridische termen omschreven van welk strafbaar feit u verdacht wordt en waar en wanneer uw zaak door de rechter wordt behandeld.

Wanneer u een dagvaarding ontvangt is het van groot belang om direct rechtsbijstand te krijgen van een deskundig advocaat. U dient op de best mogelijke manier te worden bijgestaan. De strafrechtadvocaten van Maartje Schaap Strafrecht bieden u bijstand op hoog juridisch niveau. Wij bespreken het dossier en bereiden u voor op de terechtzitting. Zo mogelijk zal geprobeerd worden het Openbaar Ministerie te bewegen om over te gaan tot een sepot: de beslissing om u niet verder te vervolgen.

Strafrecht Bestuursrecht
Dagvaarding CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)
Gedetineerd VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Geweldsdelict
Hoger beroep / Cassatie
Klaagschrift rijbewijs
Strafbeschikking ontvangen
Verdacht van een strafbaar feit