Strafbeschikking ontvangen

|

Het Openbaar Ministerie heeft de bevoegdheid om naast de opsporing en vervolging van strafzaken nu ook zelfstandig zaken af te doen. Dit gebeurt middels een strafbeschikking.

Tegenwoordig heeft het Openbaar Ministerie de bevoegdheid om een verdachte zonder tussenkomst van een rechter, een straf op te leggen. Dit is een eenvoudige en goedkope manier om zaken af te doen. Dit gebeurt middels het uitvaardigen van een strafbeschikking. Een strafbeschikking betreft een schrijven van de officier van justitie waarin staat vermeld waarvan u wordt verdacht en welke straf daarvoor aan u wordt opgelegd.

Soms wordt u eerst uitgenodigd voor een gesprek met de officier van justitie bij het Openbaar Ministerie. Dit wordt ook wel een OM-zitting genoemd. Na een OM-zitting kan de officier van justitie besluiten om de zaak te seponeren, een strafbeschikking op te leggen of de zaak alsnog voor te leggen aan een rechter. De strafbeschikking kan een taakstraf van maar liefst 180 uren inhouden, een geldboete of een rij-ontzegging van zes maanden.

Verzet

Indien u een strafbeschikking heeft ontvangen, kunt u binnen 14 dagen hiertegen in verzet bij de officier van justitie. Wij adviseren om nooit zomaar een strafbeschikking te accepteren voordat wij naar uw zaak gekeken hebben. De strafbeschikking heeft de status van een veroordeling en kan gevolgen hebben voor het verkrijgen van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).