Verdacht van een strafbaar feit

|

U kunt door de politie worden aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit. Vanaf dat moment geldt dat u het recht heeft om zich te laten (consulteren) informeren door een advocaat. Dit geldt ook wanneer u een oproep krijgt om te worden gehoord door de politie in de status van verdachte. De advocaat kan dan bij het verhoor aanwezig zijn. Na afloop van het verhoor hebben de verdachte en de advocaat recht op de processen-verbaal.

Het Openbaar Ministerie zal vervolgens een beslissing nemen over het verloop van de zaak (sepot – strafbeschikking – vervolging). De advocaat kan u in dit proces begeleiden en bijstaan.