Gedetineerd

|

Een detentie kan een enorme inbreuk maken op iemands privéleven. Mensen die in afwachting van de behandeling van een strafzaak of na een uitspraak van een rechter in detentie verblijven, bevinden zich opeens in een afhankelijke positie. Dat kan leiden tot situaties waarin gedetineerden zich niet kunnen vinden in de manier waarop de directeur of medewerkers van de gevangenis hen behandelen. Denk bijvoorbeeld aan een beslissing tot het opleggen van een maatregel tot afzondering, een beperking van het bezoek- of verlofregeling of een beslissing om iemand over te plaatsen naar een andere inrichting. Wanneer gedetineerden het niet eens zijn met bepaalde beslissingen van de directeur van de inrichting, kunnen zij hiertegen met behulp van ons beklag indienen.

Let op: de termijn om in beklag te gaan is kort: zeven dagen!