Hoger beroep / Cassatie

|

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter in eerste aanleg dan kunt u in hoger beroep om opnieuw over de strafzaak te laten oordelen. Ook indien u bij de behandeling van uw strafzaak geen advocaat had of niet aanwezig was. In beginsel geldt dat binnen 14 dagen na de uitspraak hoger beroep moet worden ingesteld. Hoger beroep is de laatste kans om in feitelijke instantie goed verweer te voeren in een strafzaak. Het hoger beroep wordt behandeld door het gerechtshof. Wilt u in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank of wenst u zich te laten bijstaan in hoger beroep, neemt u dan met ons kantoor contact op.

Bent u het niet eens met de uitspraak in hoger beroep dan bestaat de mogelijkheid om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Het instellen van cassatie dient binnen 14 dagen te worden ingesteld. In cassatie wordt niet geprocedeerd over de feiten. Het gaat er in cassatie om of het recht op de juist wijze is toegepast. Wenst u te laten beoordelen of uw zaak zich leent voor cassatie of wilt u cassatie instellen kunt u zich tot ons kantoor wenden.