Mr. Anne Elzinga

|

Mijn naam is Anne Elzinga. Ik ben strafrechtadvocaat bij Maartje Schaap Strafrechtadvocaten.

In het kader van mijn rechtenopleiding heb ik weerszijden van het strafrecht in de praktijk mogen bekijken middels stages bij de politie en een strafrechtadvocatenkantoor. Ook ben ik bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op de afdeling strafrecht gaan werken in de hoedanigheid van zittingsgriffier, waardoor getuigenverhoren in zowel grote als kleine strafzaken mij niet onbekend zijn.

Voor de afronding van mijn master strafrecht schreef ik een wetenschappelijke scriptie over de waarborgen van volwassen verdachten met een (licht) verstandelijke beperking of psychische stoornis in de opsporingsfase. De scriptie toont mijns inziens aan dat het schort aan instrumentaria om de rechtspositie van volwassen verdachten met een licht verstandelijke beperking of psychische stoornis in de opsporingsfase te waarborgen, wat gevolgen kan hebben voor het strafonderzoek en het strafproces. Hetgeen mij triggert om een bijdrage te leveren aan een rechtvaardig strafproces en een rechtvaardige samenleving en om op die manier een betekenisvolle rol te mogen vervullen binnen ons strafrechtssysteem als strafrechtadvocaat.

Ik vertegenwoordig cliënten die verdacht worden van het begaan van een misdrijf en/of overtreding. Ook sta ik slachtoffers bij in strafzaken. Zo stel ik vorderingen benadeelde partij op en begeleid ik slachtoffers door het strafproces.

Ik zet mij graag keihard in voor de dingen waar ik in geloof, zoals in de volksmond weleens wordt genoemd “koppig” of “standvastig”. Hetgeen mijns inziens een goede strafrechtadvocaat betaamt.

Voor informatie of vragen aan mr. Elzinga kunt u haar e-mailen: a.elzinga@maartjeschaapstrafrecht.nl