Mr. Maartje Schaap

|

Mijn naam is Maartje Schaap. Ik ben strafrechtadvocaat en partner bij Maartje Schaap strafrechtadvocaten. In 2006 ben ik beëdigd als advocaat. Mijn hart ging direct uit naar het strafrecht. Daarom ben ik mij hierin gaan specialiseren. Ik heb de specialisatieopleiding aan het Willem Pompe instituut afgerond. Ik vind het van belang om als strafrechtadvocaat kritisch te zijn en mij in die rol ook uit te durven spreken richting het Openbaar Ministerie en de rechtbank. Het standpunt van de verdediging moet duidelijk zijn. Politie en justitie hebben vele bevoegdheden die ingrijpend kunnen zijn voor een verdachte. Het is mijn taak om die grenzen te bewaken. En wanneer daar overheen gegaan wordt, de rechter hierop te wijzen en te stellen dat er consequenties aan verbonden moeten worden.
Ik heb cliënten bijgestaan in grote (media)zaken. Maar de grootte van een zaak is niet waar het om gaat. De belangen van cliënten die verdacht worden van kleinere vergrijpen zijn namelijk net zo groot en belangrijk als die van cliënten die verdachte zijn in grote onderzoeken. Iedereen heeft het recht op de beste verdediging ongeacht de omvang en het onderwerp van de zaak. Daar sta ik voor.

Inmiddels heb ik mij ook gespecialiseerd in slachtofferrechten en sta ik slachtoffers en nabestaanden van misdrijven bij als raadsvrouw in strafzaken.

Mijn gedrevenheid en kritisch optreden maken dat ik mij volledig inzet voor uw zaak zodat u de beste verdediging krijgt.

Maartje Schaap is lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA) en was van 2017-2019 bestuurslid.
Zij is (gast)docent strafrecht aan de Hanzehogeschool. Ook geeft zij cursussen en lezingen over onderwerpen uit het strafrecht. Indien u haar wilt benaderen voor het geven van een cursus, lezing of training is zij via de gegevens vermeld op de website te bereiken.

Maartje is tevens lid van Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGSZ).

Maartje heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Slachtofferrecht

Strafrecht

Mensenhandel

– Strafrecht

Financieel economisch strafrecht

Fiscaal strafrecht

Internationaal strafrecht

Jeugdstrafrecht

Milieu strafrecht

Militair strafrecht

TBS

Uit- en overleveringszaken

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Zij is te volgen op:
Twitter @mrmaartje
Instagram @mrmaartjes
Voor informatie of vragen aan mr. Schaap kunt u haar e-mailen: m.schaap@maartjeschaapstrafrecht.nl


Meest recente blogs