Categorieën
Blogs

Bezwaar tegen oplegging cursus CBR gegrond verklaard

|

Onlangs ontving mijn cliënt een besluit van het CBR waarin stond dat hij moest meewerken aan een cursus. Mijn cliënt wordt namelijk verdacht van een snelheidsoverschrijding van meer dan 50 km/u binnen de bebouwde kom.

De politie heeft hiervan een melding gedaan aan het CBR, waarna het besluit van het CBR volgde. Namens cliënt heb ik een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het CBR.

Incorrecte snelheidsmeting

Ik heb mij op het standpunt gesteld dat het proces-verbaal van de politie onjuistheden bevat en dat de snelheidsmeting niet correct heeft plaatsgevonden. De politie heeft in het proces-verbaal beschreven dat de snelheid van cliënt middels een boordsnelheidsmeter is gemeten. De politieagenten stonden stil met hun voertuig, waarna zij mijn cliënt even verderop zagen rijden. Hierop hebben de agenten de achtervolging ingezet. De agenten hebben beschreven dat is afgelezen dat mijn cliënt gedurende 500 meter 120 km/u reed binnen de bebouwde kom. De afstand tussen het voertuig van mijn cliënt en het voertuig van de politie zou hierbij 300 meter hebben bedragen.

Onmogelijke snelheid

Ik heb de verkeerssituatie ter plaatse kritisch bestudeerd en kwam tot de conclusie dat het voor de politie onmogelijk was om mijn cliënt binnen de bebouwde kom met een snelheid van 120 km/u te meten. Vanaf de plek waar de agenten in stilstaande positie stonden en mijn cliënt zagen rijden is het nog een kleine 100 à 200 meter bebouwde kom. Doordat de verbalisanten in stilstaande positie stonden en mijn cliënt in een voorwaartse beweging reed is het niet mogelijk geweest de snelheid van mijn cliënt binnen de bebouwde kom te meten. De toegestane snelheid ter plaatse lag dan ook hoger dan de snelheid die de agenten in het proces-verbaal hebben beschreven. Ik heb mij op het standpunt gesteld dat het resultaat van de snelheidsmeting onbetrouwbaar is.

Kritische blik

Zo zie je maar! Een kritische blik ten opzichte van het dossier is in alle gevallen van groot belang. Het CBR heeft het bezwaar uiteindelijk gegrond verklaard. Dit heeft mijn cliënt een hele hoop kosten bespaard. Mijn cliënt hoeft niet mee te werken aan een cursus. Daarnaast heb ik de officier van justitie verzocht om de strafzaak tegen mijn cliënt te seponeren wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs.

Wordt u verdacht van een snelheidsoverschrijding of heeft u een besluit ontvangen van het CBR waarin staat dat u een cursus moet volgen? Neem dan contact op met mij of één van mijn collega’s. Wij kunnen het dossier kritisch voor u bestuderen en u bijstaan in beide procedures.

Deel deze pagina

Door Mr. Wilke Koopmans

Strafrecht Advocaat