Categorieën
Blogs

Ik ben aangehouden, hoe lang kan justitie mij vasthouden?

|

Cliënten die net zijn aangehouden stellen veelal de vraag: hoe lang mag justitie mij vasthouden? Het antwoord hierop vergt enige uitleg.

Ophouden voor onderzoek

De politie mag u aanhouden wanneer er een verdenking tegen u bestaat van het plegen van een strafbaar feit. Onder een verdenking wordt een redelijk vermoeden van schuld verstaan. Nadat u bent aangehouden mag de politie u maximaal 9 uren ophouden voor onderzoek. De tijd tussen 24.00 uur en 09.00 uur ’s ochtends wordt hierbij niet meegerekend. Dat betekent dat de politie u dus maximaal 18 uren kan ophouden voor onderzoek wanneer u om 24:00 uur bent aangehouden. Het onderzoek kan bestaan uit het afnemen van vingerafdrukken, het achterhalen van uw identiteit en het afnemen van verhoren.

Inverzekeringstelling

Wanneer blijkt dat de politie meer tijd nodig heeft om onderzoek te doen, kan in sommige gevallen worden besloten om u in verzekering te laten stellen. Een officier van justitie of een hulpofficier van justitie kan beslissen of u in verband met het onderzoek langer moet blijven vastzitten. In de praktijk wordt deze beslissing doorgaans genomen door de hulpofficier op het politiebureau. De inverzekeringstelling is echter niet in alle gevallen toegestaan. In beginsel geldt de inverzekeringstelling voor de duur van 3 dagen. Deze periode kan eenmaal worden verlengd met nog eens 3 dagen. De maximale duur van de inverzekeringstelling is dan dus 6 dagen.

Bewaring

Wanneer de officier van justitie u nog langer wil vasthouden, dan moet hij een vordering indienen bij de rechter-commissaris. Er zal dan een zitting plaatsvinden bij de rechter-commissaris. De rechter-commissaris zal beoordelen of u in bewaring wordt gesteld en baseert zich hier op basis van het dossier wat er op dat moment ligt. De rechter-commissaris bekijkt of sprake is van een geval waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, of er ernstige bezwaren tegen u zijn (dit vereist méér dan een verdenking / redelijk vermoeden) en of er gronden aanwezig zijn om de bewaring toe te wijzen. Onder gronden vallen bijvoorbeeld: recidivegevaar, vluchtgevaar, collusiegevaar of een verdenking van een feit waarop in de wet een maximale gevangenisstraf van 12 jaren of meer is gesteld. Wanneer er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat bij een latere veroordeling een lagere straf zal worden opgelegd dan de tijd van de duur van het voorarrest, dan blijft de bewaring doorgaans achterwege.

Indien de rechter-commissaris vindt dat er aan alle vereisten is voldaan, dan kan u maximaal voor 14 dagen in bewaring worden gesteld.

Gevangenhouding

Wanneer de officier van justitie van mening is dat de gronden voor de voorlopige hechtenis na een periode van maximaal 14 dagen (de bewaring) nog steeds aanwezig zijn, kan een vordering tot gevangenhouding worden ingediend bij de rechtbank. De raadkamer van de rechtbank zal dan tijdens een zitting beoordelen of de gronden daadwerkelijk nog aanwezig zijn en of u daarom nog langer vast moet blijven zitten. Indien de raadkamer de vordering tot gevangenhouding toewijst, kunt u voor een periode van maximaal 90 dagen worden vastgehouden.

Conclusie

Kortom: in het ergste geval kan justitie u 110 dagen en 18 uren vasthouden zonder dat de zaak is voorgelegd aan de rechter die uiteindelijk uw zaak inhoudelijk zal behandelen.

Het is van groot belang dat u al in een zo vroeg mogelijk stadium adequaat wordt bijgestaan door een goede strafrechtadvocaat! Deze kan bekijken of aan de wettelijke vereisten is voldaan en welke stappen het beste ondernomen kunnen worden.

Deel deze pagina

Door Mr. Wilke Koopmans

Strafrecht Advocaat