Categorieën
Blogs

Verstek. Geen advocaat. Te laat!

|

Als een verdachte niet bij zijn rechtszaak aanwezig is kan de rechter hem toch veroordelen tot een straf, als de oproep voor de zitting -de dagvaarding- volgens de regels van de wet is uitgereikt. Je wordt dan zoals dat heet “bij verstek” veroordeeld. Het vonnis heet dan een verstekvonnis.

Als de dagvaarding persoonlijk is overhandigd moet je binnen 14 dagen na de uitspraak hoger beroep instellen, ook als je niet bij de zitting aanwezig was. Als dat niet zo is, de dagvaarding kan bij voorbeeld ook via de post zijn ontvangen, moet het vonnis worden “betekend”. Je krijgt dan een officiële “mededeling uitspraak” dat je bent veroordeeld, en tot welke straf.

In de mededeling staat dat je binnen 14 dagen na de ontvangst ervan hoger beroep kunt instellen. En daar ging het fout in het geval van onze cliënt.

Hij belde namelijk niet zijn advocaat, maar schreef een brief aan de officier van justitie -de afzender van de mededeling-  dat hij het niet eens was met het vonnis. Zelf zegt hij dat hij dat binnen 14 dagen had gedaan, maar op de brief stond een stempel dat hij pas na bijna een maand was binnengekomen. Vervolgens duurde het nog een aantal dagen voordat de brief was doorgestuurd naar de juiste instantie.

Je kunt namelijk wel per brief hoger beroep instellen. Maar die brief moet je dan naar de rechtbank sturen.  De brief wordt dan opgevat als een machtiging voor de griffier van de rechtbank om het beroep namens jou in te stellen. De brief had dus eigenlijk, binnen 14 dagen, naar de rechtbank moeten zijn gestuurd.

De griffier heeft nog keurig een akte opgemaakt dat onze cliënt op die manier beroep had ingesteld, maar toen was het kwaad al geschied. Het beroep was te laat ingesteld. Onze cliënt moet zijn straf gewoon uitzitten, ook al is hij het met  de uitspraak niet eens.

Neem dus geen risico als je bij verstek bent veroordeeld. Waarschuw je advocaat. Die weet hoe je hoger beroep moet instellen, en kan het eenvoudig namens jou doen op de rechtbank. Niet per brief, maar gewoon door zijn handtekening te zetten op de akte die de griffier ter plekke opmaakt.

Deel deze pagina

Door Mr. Cees Eenhoorn

Strafrecht Advocaat